Før du kjøper valp

 

Oppdretter må være medlem av NKK og Norsk Myndeklubb for å kunne annonsere her.
Vi formidler valper, men har ingen ansvar for utseende, gemytt eller helse på kull som annonseres.

 

Ifølge NKK's regelverk, skal alle renrasede kull registreres i NKK, og alle valper i et kull skal registreres sammen.
Her finner du en link til NKK's etiske grunnregler for avl og oppdrett.

 

Kort og punktvist sammendrag:

1. Langsiktige avlsmål og sunne prinsipper for å fremme god helse, godt temperament og rasetypiske bruksegenskaper.

2. Bevare og fortrinnsvis utvide den genetiske variasjonen i rasen, unngå matadoravl og sterk innavl.

3. Nødvendige kunnskaper om rasen, raselinjer, hundehold, avl og oppdrett
- jobbe for å ivareta og utvikle rasen gjennom valg og kombinasjon av avlsdyr.

4. Gode mentale og fysiske vilkår for avlsdyrene. Miljø som gir valpen god fysisk og mental utvikling og god sosialisering, ut fra rasens forutsetninger og behov.

5. Bare funksjonelt friske hunder (mentalt og fysisk) skal brukes i avl.

6. Følge NKK's regler om avlsrestriksjoner for å redusere forekomst av arvelige sykdommer
- avlsdyr må oppfylle alle NKK's formelle krav for å få registrert valper etter seg.
Krav fra raseklubbers avlsråd bør overholdes.

7. God kynologisk skikk i avlsarbeidet.
*Tispe pares tidligst på 2. løpetid, eller være minst 18 måneder ved paringstidspunktet.
*Kun pare på 2 etterfølgende løpetider om alder, kondisjon, antall valper og løpetidsintervall tillater det. Etter 2 slike kull, må hun ha pause på minst 1 år.
*Maks 5 kull registreres på en tispe, ingen paring etter fylt 8 år.
Dette kan det søkes om dispensasjon om, krever veterinærattest på god helse og kondisjon.

8. Kritisk og nøye utvelgelse av valpekjøpere; gi generell + rasespesifikk veiledning.
Skriftlig kjøpsavtale, underskrevet av begge parter.
Opplyse valpekjøper om helsetilstand til rase og valpens nære familie.
*Ikke selg valp med skade, sykdom eller feil i henhold til rasestandard (fargefeil, haleknekk etc) uten tydelig bemerkning i kjøpekontrakt.
*Salg og/eller spesiell avtale (avlsrett, fórvertavtale, eierforhold etc) skrives tydelig i kontrakt.
*Registrere valp(er) snarest mulig i NKK, og levere ny eier registreringsbevis.

9. Aldri gi usanne opplysninger om oppdrett, overhold NKK's lover og bestemmelser i alle henseelser.

 

Vi har ingen krav til meritter for avlsdyr, men det er ønskelig at oppdrettere stiller ut avlshunder for å få en evaluering av sitt avlsmateriale.

Vi anbefaler minst 1.premie (rød sløyfe) på offisiell utstilling, noe som ifølge NKK's utstillingsregler betyr:
Typisk, i alt vesentlig riktig bygget hund, hvis feil er så uvesentlige, at den kan sies å være en meget god representant for sin rase.

Det er en bonus om hunden i tillegg får HP og/eller cert/ck.

HP (Hederspremie): kan tildeles meget lovende juniorer/unghunder, og meget velholdte veteraner. Kan også tildeles homogene og jevne avls- og oppdrettergrupper.

CK (certkvalitet)/cert (certifikat): helt igjennom typisk, og i alt vesentlig riktig bygget hund, med så tydelige fortrinn og så uvesentlige feil at dommeren finner den å være av championatkvalitet.

 

Vårt mål er at alle italienere som går i avl, er både kneleddstestet og øyelyst.

 

Selv om man "bare" skal ha et kjæledyr, er det viktig at den ser ut som en god representant for rasen!

 

 

 


Tilbake