Arbeidsutvalget for Italiensk mynde 2015

 

Arbeidsutvalget er underlagt Norsk Myndeklubb og har eksistert siden begynnelsen av 1990-tallet. Utvalget skal arbeide aktivt for rasens utvikling, spre informasjon om rasen og være veiledende organ i avlsspørsmål.

 

Leder og Webmaster:
Lena H. Størmer Dahl
tlf: 92 07 29 25 - e-mail: lenastormerdahl@hotmail.com

Kasserer og spaltist i Mynden:
Anette Nodeland
tlf: 90 01 40 99 - e-mail: anette_nodeland@hotmail.com

Sekretær:
Marie K. Størmer Dahl
tel: 97 10 07 11 - e-mail: marie_ksd85@yahoo.no

Facebook- og aktivitetsansvarlig:
Regine Jensen
tlf: 95 04 83 44 - e-mail: reginejensen@live.no

Utvalgsmedlemmer:
Jeanette Amundsen
tel: 95 92 55 94 - e-mail: jamundsen@icloud.com

Siri Moen Borgen
e-mail: siriborgen@hotmail.com

Vera Margareta Havn
tel: 41 56 95 86 - e-mail: chicoig2006@gmail.com

 

Tilbake