Arbeidsutvalget for Italiensk mynde

Arbeidsutvalget er underlagt Norsk Myndeklubb og har eksistert siden begynnelsen av 1990-tallet.
Utvalget skal arbeide aktivt for rasens utvikling, spre informasjon om rasen
og være veiledende organ i avlsspørsmål.

Italienerspesialen 2016:
Vår første Beauty and Performance vinner - Eugenios Respectable

All informasjon på disse sidene er © Arbeidsutvalget for italiensk mynde

 


Landscape Photography