Helsetester

 

Oversikt og presentasjon av de ulike helsetestene som vi har tilgjengelige for rasen.

Norsk Myndeklubb har ikke noen helsekrav ut over NKK's Etiske retningslinjer (link).
Vi i italienerutvalget vil likevel oppfordre alle oppdrettere til å minimum kneleddsteste og øyelyse sine avlsdyr. Se mer under de enkelte testene.

Vi er helt i startgropen med å kartlegge helsetilstanden på den norske italienerpopulasjonen, og jo flere som deltar med sine hunder, jo mer vet vi om hva vi har, slik at det blir lettere å sette sammen avlsdyr fornuftig. Målet vil alltid være å minimere risikoen for at en kombinasjon av to avlsdyr skal gi sykdom hos sine avkom, og jo mer kunnskap vi har, jo lettere kan vi prøve å styre unna å doble på problemer.
Selv testresultater som ikke er de beste, er god informasjon å ta med seg som oppdretter, og for en eier vil man f.eks. kunne være obs på evt symptomer på et mye tidligere tidspunkt om hunden er disponert for en sykdom. Med mindre man bevisst avler på hunder som ikke er friske (noe NKK's Etiske Retningslinjer forbyr), er ulike sykdommer noe som kan dukke opp, og alle som avler vil kunne avle syke dyr uten å mene det. Alle individer er bærere av et flertall sykdomsgener, og vår oppgave som oppdretter er å vite mest mulig om hva man har med å gjøre, sånn at man kan unngå å doble på sykdom. Helsetester kan være med på å navigere lettere utenom sykdomsgener.

 

 

Kneleddstesting - patellaluksasjon

 

Øyelysing - kommer

 

DNA-test FEH (arvelig emaljedefekt)

DNA-test trangvinkelglaucom (grønn stær) - kommer

DNA-test PRA (netthinneødeleggelse) - kommer