Helsesjekkede hunder

 

Når man kneleddstester og øyelyser hunden sin, godtar man samtidig at resultatene fra testene vil offentliggjøres på Dogweb. Vi har også samlet de ulike hundene og testene her på denne siden. For dem som har DNA-testet sine hunder (se siden for helsetester), er vi avhengige av at dere vil dele resultatet med oss. En DNA-test vil enten fortelle om hvor stor risiko det er for at den testede hunden utvikler en gitt sykdom, eller den vil kunne fortelle hva slags sykdomsgener for en gitt sykdom en hund har, slik at man kan planlegge avl til å unngå å lage syke valper.

 

 

Patella/kneleddsstaus

 

Øyelysing

 

DNA-tester:

FEH - familiær emalje hypoplasi (arvelig emaljemangel)

PRA - progressiv retinal atrofi (arvelig blindhet) - kommer

Trangvinkelglaucom (arvelig grønn stær) - kommer