Janna Johannessen

1400 Ski

 

Kull 1

født: 21. oktober 1971 (2+0)

far: Benares Piccolo

mor: Akimba

*Massi Miliano
*Papini 

Tilbake