Dominares

Hans Jørgen og Laila Larssen
7058 Jakobsli

 

Kull 1

født: 07. september 1978 (1+2)

far: Sobers Firenzo

mor: Sobers Cleone

*Ferdinan

*Isabella
*Marella

 

Tilbake