Om databasen

 

Denne databasen er en del av hjemmesiden til Arbeidsutvalget for Italiensk mynde, som er et raseutvalg underlagt Norsk Myndeklubb.

Databasen er ment både som en oversikt over rasens historie i Norge og som et oppslagsverk for alle som interesserer seg for denne herlige rasen. Målet er å skape en levende side som blir mye brukt, og som dere italienereiere kan bidra til å gjøre bedre. Vi er hele tiden interessert i å oppdatere sidene, og er derfor avhengige av bidrag i form av informasjon og bilder.

Alle bilder og all informasjon på disse er © Arbeidsutvalget for italiensk mynde. Bilder her er tatt av medlemmer av Italienerutvalget, eller vi har fått tillatelse til å bruke dem.

Databasen er under oppbygging, og sidene til hver oppdretter legges ut etterhvert som de er ferdige. Disse merkes med en * foran kennelnavnet.

 

 

Oppdrettere og kull

Eksporter

Importer

 

Norske championer

Årsoversikt og registreringer